odwodnienie
Dodane przez zdrowieisport dnia Czerwiec 15 2010 10:28:28
Z D R O W I E i S P O R T

Odwodnienie organizmu
Podczas intensywnego wysiłku fizycznego tempo przemian metabolicznych w mięśniach może wzrosnąć nawet stukrotnie co powoduje wzrost wytwarzania ciepła. Najbardziej efektywnym sposobem eliminacji ciepła jest pocenie się. Intensywność pocenia wzrasta w gorącym i wilgotnym klimacie. Nasilone pocenie się poprawia chodzenie, ale równocześnie powoduje szybki ubytek wody z organizmu-odwodnienie, któremu towarzyszy zmniejszenie ilości elektrolitów, przede wszystkim jonów sodowych i chlorkowych. Nawet niewielkie odwodnienie organizmu rzędu 500-700ml, powodujące ubytek masy ciała o 1 %, pogarsza funkcjonowanie układu krążenia i obniża wydolność zawodnika. Przy dalszym odwodnieniu następuje upośledzenie czynności psychicznych , zmniejsza się zdolność do wysiłków, narasta uczucie zmęczenia. Następnie pojawiają się bolesne kurcze mięśni kończyn dolnych, bóle brzucha, omdlenie cieplne, Do takiego odwodnienia może dojść nawet po godzinie wysiłku w gorącym klimacie. Dalsze odwodnienie prowadzi do wyczerpania cieplnego hipertermii i udaru cieplnego. Jeśli nastąpi odwodnienie , skuteczność eliminacji ciepła z organizmu ulega osłabieniu a temperatura wnętrza nadmiernie zwiększa się i następuje przegrzanie organizmu.
Jednym z objawów odwodnienia jest wzmożone pragnienie. Kiedy odczuwamy pragnienie, to znaczy , że jesteśmy już poważnie odwodnieni. Do innych objawów odwodnienia zaliczamy suchość w ustach, spadek wydolności , uczucie zmęczenia, odczucie gorąca , drżenia palców, drażliwość, bolesne skurcze mięśni, bóle brzucha, zawroty i bóle głowy, nudności i wymioty. Może nastąpić także omdlenie cieplne. Do objawów należy także zmniejszenie objętości moczu i zmiana jego barwy na ciemniejszą. Prostą oceną stopnia odwodnienia jest ważenie, zanotowany ubytek wagi równa się ubytkowi płynów straconych z organizmu. Najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania odwodnieniem jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów przed wysiłkiem i w czasie jego kontynuowania. Należy także uzupełniać straty wody i elektrolitów po wysiłku


Więcej informacji na www.zdrow ieisport.dbv.pl
Biuletyn powstaje dzięki Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768
1% Twojego podatku może pomóc wielu chorym (www.fundacjazdrowiepubliczne.ubf.pl )