Strona Główna Artykuły Download Forum Linki Kategorie Newsów Grudzień 01 2015 22:53:22
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 13
Najnowszy Użytkownik: MoniaJarosinska
Witamy
Strona istnieje dzięki wsparciu Fundacja Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768. Pomagamy Chorym. Prosimy także o Państwa pomoc i przekazanie Naszej Fundacji 1% podatku.
Osteoporoza a sport
Osteoporoza- uogólniona choroba układu szkieletowego charakteryzującą się zmniejszoną wytrzymałości kości i zwiększona podatnością na złamania
Zmniejsza się gęstość mineralna kości
i jakość kości w tym :
-jakość czynnika mineralnego
-jakość macierzy kości
- mikroarchitektura
-symetria
-elastyczność kości

Miejsca charakterystycznych złamań dla osteoporozy:
- złamania trzonów kręgów
- bliższego końca kości udowej
- dalsza nasada kości promieniowej

Ryzyko steoporetycznego złamania rośnie wraz z
-wiekiem
- zmniejszoną gęstością mineralna kości
-przebyte niskoenergetyczne złamanie kości
-złamanie bliższego odcinka kości udowej w najbliższej rodzinie
-małej sprawności fizycznej pacjenta
-przedwczesnej menopauzy
- dolegliwości bólowych BMI poniżej 18,5 kg/m2

Jako złoty standard międzynarodowa fundacja osteoporozy zaleca badanie gęstości mineralnej kości- bliższego odcinka kości udowej lub kręgosłupa
metoda absorbcji promienia rentgenowskiego

Gęstość mineralna kości to wielkość informująca o ilości minerałów przypadających na jednostkę objętości kości- ujemna korelacja z ryzykiem złamania kości


Kryterium rozpoznania osteoporozy u kobiet:
gęstość mineralna kości (w biodrze lub kręgosłupie ) mniejsza od 2,5 odchylenia standardowego od szczytowej masy kostnej młodej zdrowej kobiety
BMD <2,5 T scoore

niskoenergetyczne złamanie lub obniżenie wzrostu >4 c-osteoporoza

W surowicy oznaczyć poziom Ca i P oraz aktywnośc fosfatazy alkalicznej i kwaśnej, poziom wydalania wapnia w moczu
Markery obrotu kostnego fosfataza kwaśna i alkaliczna

Triada kobiet intensywnie trenujących
-brak łaknienia
-wtórny zanik miesiączki
-niska gęstość kości
-brak miesiączki

Wartość BMD zmienia się z wiekiem i wzrasta do ok 20-30 rż -szczytowa gęstość kości
obserwuje

Po okresie menopauzy BMD obniża się o 1-3% rocznie

Wykazano, że obciążenie kości podczas wysiłku fizycznego wywiera korzystny wpływ na gęstość mineralna kości jak i zmniejszenie ryzyka upadków
Osiągnięcia wysokich wartości BMD w ,łodości zmniejsza ryzyko osteoporozy w starszym wieku.
W okresie inwolucji aktywnośc fizyczna może spowalniac resorbcje kości

regularna aktywnośc kostna wpływa na metabolizm kostny poprzez osteocyty przekazujce sygnały do osteoblastów

Zalecenia aktywności dla osób z osteoporozą i sosteopenia
Grupa 1
-osoby zagrożone osteopenia/osteoporozą z prawidłowym BMD
-osoby z osteopenią:
1 u osób młodych i kobiet w wieku przedmenopauzalnym
-ćwiczenia wytrzymałościowe o dużym natężeniu
-ćwiczenia oporowe z obciążeniem dają największe przyrosty masy mięśniowej i BMD
2 dla osób niewytrenowanych i powyżej 50 rz ćwiczenia
- wytrzymałościowe o małym i średnim nasileniu

Grup2-osoby z osteoporozą bez złamań
1 ćwiczenia wytrzymałościowe i oporowe małym i średnim natężeniu
2 ćwiczenia korygujące postawę ciała- wzmacniające mięsnie , rozluźniające i rozciągające
3 ćwiczenia oddechowe

niewskazane są:
-ćwiczenia o dużym natężeniu
- podnoszeine ciężarów
-skłony
-obroty tułowia

Grupa 3 osoby z osteoporozą ze złamaniami
1 większość ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała np. Tai Chi
2 Zalecane ćwiczenia w wodzie ze względu na jej działanie odciążające
3 ćwiczenia korygujące postawę i oddechowe

Przeciwwskazane:
ćwiczenia o średnim i wysokim natężeniu wysiłku.


Osteopenia - stan, w którym mineralna gęstość kości jest niższa niż normalnie. Przez wielu lekarzy jest uznawana za początek osteoporozy. Jednak nie u każdej osoby z osteopenią rozwinie się osteoporoza. Chorobę tę rozpoznaje się, gdy T-Score wynosi od -1.0 do -2.5
Cukrzyca a sport
Zaburzenia gospodarki węglowodaowej
Nieprawidłowa glikemia na czczo 100-125 mg% co najmniej 8h od posiłku
nieprawidłowa tolerancja glukozy: w 120 minucie testu po spożyciu glukozy poziom glikemii 140-199mg%
Cukrzyca gdy
1 przypadkowa glikemia >200mg%
2 glikemia w teście obciążenia glukozą w 120 min powyżej 200mg%
3 dwukrotna glikemia na czczo powyżej 200mg5


Insulinooporność - stan w którym określona ilość insuliny wywołuje mniejsze niż fizjologicznie efekty metaboliczne
Może być pierwotna
lub wtórna
- wpływa na nią mała aktywność czy niewłaściwy sposób żywienia

trening fizyczny może poprawić kontrolę glikemii
Leczenie niefarmakologiczne:
-właściwy sposób odżywiania
-aktywność fizyczna
-prawidlowa masa ciała
-zakaz palenia papierosów i spożywania nadmiaru alkoholu

Wysiłek fizyczny:
1 zwiększa kilkakrotnie zużycie glukozy
2 Spada poziom insuliny w surowicy , ale zwiększa się wrażliwość na insulinę tkanek
3zwiększa ilość przenośników glukozy i jej transportu
4 wzrost enzymów odpowiedzialnych za fosforylację, utlenianie i magazynowanie glukozy

Fizjologiczne efekty regularnej aktywności fizycznej:
Poprawa metabolizmu glukozy i kontroli glikemii
2 wzrost wrażliwości tkanek na insulinę
3 Redukcja ilości tkanki tłuszczowej (zwiększenie dobowego wydatku energetycznego
4 Modyfikacja innych czynników chorób SN:
-redukcja ciśnienia krwi
-poprawa profilu lipidowego-
poprawa wydolności fizycznej
poprawa w życiu codziennym tolerancji wysiłku i jakości życia
-korzystny efekt psychologiczny

Podstawowym warunkiem udziału w aktywności fizycznej osób z cukrzycą jest wyrównanie cukrzycy
Osoba chora na cukrzycę i chcąca brać udział w aktywności fizycznej powinna kwalifikujące badanie lekarskie obejmujące
1podmiotowe i przedmiotowe
2ocena wyrównania glikemii , do diagnostyki wykorzystuje się także poziom hemoglobiny glikozylowanej
3 ocena ryzyka sercowo naczyniowego
4 Ocena powikłań cukrzycy
makroangiopatia:
-choroba wieńcowa
- miadżyca tetnic kończyn
- miażdżyca tętnic szyjnych i udar mózgu

mikroangiopatia
retinopatia cukrzycowa
nefropatia z mikroalbuminurią lub białkomoczem
neuropatia w tym stopa cukrzycowa

Zalecane dodatkowe badania
OB morfologia, , lipidogram ,badanie moczu
EKG spoczynkowe
-próba wysiłkowa

W praktyce klinicznej wskazania do próby wysiłkowej dotyczą większości osób
z zaburzeniami gosp węglowodanowej
Jedynie w przypadku osób z c które planują wysiłki o małej intensywności fizycznej np. spary test wysiłkowy nie jest wskazany

Wskazania do próby wysiłkowej u osób z Cukrzycą planujecej udział w aktywności fizycznej:
1 ch wieńcowa
1 ch naczyń mózgowych
1 niedokrwienie kończyn dolnych
1neuropatia autonomiczna
1 niewydolność nerek
2 wiek >40
3wiek >30 i
- C >10 lat
-Nadciśnienie
-pety
-zaburzenia lipidowe
- retinopatia
- nefropatia-mikroalbuminurią

Przeciwwskazania do próby wysiłkowej to
1Podwyższenie poziomu glukozy
-C typu 1>250mg%
-C typu 2>300mg%
2 obniżony poziom glikemii<100mg5

Autonomiczna neuropatia:
1 bezbólowa postać niedokrwienia
2 ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego
3 szybki wzrost częstości skurczów serca

Przeciwwskazania do udziału w regularnym wysiłku dla osób z zaburzeniami węglowodanowymi
1poziom glkemii
-C t 1 >250mg%
-C t 2> 300mg%
-< 100mg/dl
2 kwasica ketonowa
3 ciężka neuropatia
4 ciężka proteinuria
5 ciężkie uszkodzenie naczyń obwodowych
6 wylewy krwawe do siatkówki

Zalecenia treningu dla aosób z C
1 wysiłki tlenowe 4-7 razy w tyg 20-60 min nie krócej niż 10 minut (min 150 uniar/tydz)
2 wysiłki oporowe 2-3 razy w nienastępujące po sobie dni tygodnia 2-4 zestawy ćwiczeń po 10 powtórzeń przerwy 1-3 min
3 przeciwwskazane izometryczne statyczne
4 intensywność umiarkowana
-50-70% maksymalnej częstości skurczów serca
-40-60% VO2max
-ok 50% HRR (0,5HRR + HR spoczynkowa)rozgrzewka 10 min wyciszanie 10 min
-skala borga odczucia ciężkości ok 12-13


U osób z C z objawami neuropatii autonomicznej wskazana jest ocena ukrwienia na drodze scyntygrafii
Zaleca się aktywność fizyczną o niewielkiej intensywności
komfort cieplny nawodnienie

Aby uniknąć hipoglikemii należy:
oznaczyć glikemię przed w trakcie i po
redukcję o 30-50% dawki insuliny, której szczyt przypada na okres wysiłku lub po
zmniejszyć przepływ przez pompe insulinowa
- przed nieplanowanym wysiłkiem spożyć porcję cukrów prostych 30g/30min

Zaburzenia gospodarki lipidowej
Zaburzenia gospodarki lipidowej
Hipercholesterolemia
cholesterol całk>190mg%
LDL >130mg%

Hipertrójglicerydemia>180mg%

Zaburzenia typu mieszanego

Małe stężenie HDL cholesterolu
M<40 mg/dL
K<50 mg/dL

Zaburzenia gospodarki lipidowej sprzyjają powstawaniu chorób serca i chorób metabolicznych

Postępowanie
dieta hypolipemiczna
-redukcja nadwagi
-aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna powoduje
-wzrost HDL
-obniżenie TG
-obniżenie cholesterolu i LDL cholesterolu.
-wzrost aktywności enzymów biorących udział w metabolizmie lipidów

Aktywność fizyczna 1200-2200kcal/tydzień co odpowiada szybkim marszem 24-32 km/tydz

-zmniejszenie syntezy chol i TG w wątrobie i innych tkankach
-wzrost aktywności enzymów biorących udział w metaboliźmie węglowodanów

Zalecenia:
wysiłki aerobowe, umiarkowana intensywności 40-70% wydolności fizycznej organizmu
minimum 30 min codziennie
Korzystną modyfikację wskaźników lipidowych można uzyskac jeżeli Aktywność fizyczna co najmniej 1200-2200kcal/tydzień co odpowiada szybkim marszem 24-32 km/tydz

(lipaza lipoproteinowa , acylotransferaza lecytynocholesterolowa.)
Typy sylwetek ciała
Ocena postawy sposobem harwardzkim
Najprostszy system badania postawy opracowany został w 1923 roku na Uniwersytecie Harvard w Bostonie.
Autorami tego systemu byli Lee i Brown. System harwardzki polega na porównywaniu bocznych, profilowych sylwetek osób badanych z czterema wzorcowymi sylwetkami
Sylwetka A odpowiada postawie doskonałej, B; postawie dobrej, ; C postawie złej D postawie bardzo złej.
Postawa A bardzo dobra lub doskonała — charakteryzuje się ustawieniem głowy i szyi nad klatką piersiową, miednicą i stopami. Brzuch płaski, przednio-tylne wygięcia kręgosłupa lekko zaznaczone.

Postawa B ; dobra ; zbliżona do postawy A z tym, że klatka piersiowa jest gorzej wysklepiona, brzuch lekko się uwypukla, a przednio-tylne wygięcia kręgosłupa są wyraźniej zaznaczone.
Postawa C ; zła ; głowa wysunięta ku przodowi przed klatkę piersiową, wyraźne uwypuklenie się brzucha, zdecydowanie pogłębione piersiowe tyłowygięcie kręgosłupa.
Postawa D ; bardzo zła ; głowa wysunięta ku przodowi przed klatkę piersiową, może być lekko pochylona. Klatka piersiowa płaska, brzuch zdecydowanie wysunięty i uwypuklony, pogłębienie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa.
1% Państwa podatku dla Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768 może wiele dla naszych pacjentów
Niedokrwienie serca a sport
chns- niedokrwienie m sercowego bez względu na patomechanizm
choroba wieńcowa - niedokrwienie choroba wieńcowa to niedokrwienie ms związane ze zmianami w tt wieńcowych najczęściej miażdżycowymi 98%
1stabilne zespoły wieńcowe
2ostre zespoły wieńcowe-niestabilna dławica piersiowa
- zawał serca
- nagły zgon sercowy

1 satbilna dławica piersiowa jest wynikiem niedostatecznej podaży tlenu do jego zapotrzebowania
Leczenie to zapobieganie incydentom sercowo naczyniowym, postępowi choroby , polegana: eliminowaniu czynników ryzyka choroby: palenia, otyłości dyslipidemia, cukrzycy, nadciśnienia
zaleca się zwiększenie aktywności fizycznej
U osób po ostrym zespole wdrażana jest wtórna prewencja chns , która obejmuje redukcję czynników ryzyka i zwiększanie regularnej aktywności fizycznej
Stosowane regularnego wysiłku fizycznego jest jednym z ważniejszych celów Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej ( skoordynowanego wielokierunkowego działania zmniejszającego zaburzenia chorobowe i zwiększającego sprawność fizyczna psychiczna i społeczną)
korzyści z uprawiania sportu
-wzrost wydolności fizycznej
-zmniejszenie ryzyka incydentu serc-naczynio
-zmniejszenie post zmian miażdżycowych
-zmniejszenie dolegliwości chorobowych
-zmniejszenie śmiertelności
-przekazanie wiedzy

KRK składa się
-regularne ćwiczenia fizyczne
-modyfikacja czynników ryzyka chorób s-n
- odpowiednie leczenie farmakologiczne
-edukacja

Regularny wysiłek fizyczny jest głównym czynnikiem decydującym o efektywności leczenia układu krążenia
-redukcja incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelności
-poprawa tolerancji wysiłku
-modyfikacja czynników ryzyka i
jakość życia

Kwalifikacja do aktywności fizycznej ocena:
-aktualny stan i przebieg choroby
- określenie ryzyka sercowo naczyniowego
-ograniczenia ruchowe
-poziom aktywności fizycznej

Badanie lekarskie poszerzone o EKG echo , test wysiłkowy , holter EKG

Ryzyko zdarzeń sercowo naczyniowych
Duże gdy (wystarczy jedno):
-EF<40%
-zatrzymanie krążenia w wywiadzie
-komorowe zaburzenia rytmu serca
- zawał serca powikłany niewydolnością krążenia
-nieprawidłowa hemodynamiczna odpowiedź na wysiłek
- objawy niewydolności wieńcowej przyobciążeniu poniżej 5 MET i 75 wat
-wydolność fizyczna poniżej 75 wat i 5 Met
depresja

Małe gdy
-brak zaburzeń LK, EF> 50%
- brak zaburzeń rytmu serca spocz i wysił
-niepowikłany przebieg OZW
- brak niewydolności krążenia
- brak objawów chns
- prawidłowa odpowiedź hemodynamiczna na wysiłek
ujemny klinicznie test wysiłkowy
wydolność fizyczna powyżej 7 Mets i 100 Wat
- brak depresji

Przeciwwskazania do regularnej aktywności fizycznej
1 niestabilny przebieg ch wieńcowej
2 niewyrównana niewydolność serca
3 źle kontrolowane nadc tętnicze
4 ortostatyczne spadkoi ciśnienia o ponad 20mmHg
5 zatokowa tachykardia powyżej 100/min
6 zaburzenia rytmu w czasie wysiłku
7 zaburzenia przewodnictwa p-k w czasiew wysiłku
8 blok p-k st
9 bradykardia prowokowana wysiłkiem
10 zwężenie zastawek znacznego stopnia
11 kardiomiopatia z zawężeniem drogi odpływu
12 zmiany w EKG sugerujące ostre niedokrwienia
13 niedokrwienie w czasie testu przy obciążeniu < 50Wat
15 Ostre stany zaplne i niewyrównane choroby
16 tętniak Aorty
17 zmiany zakrzepowo zatorowe,
powikłania po operacjach

Przerwać trening gdy:
1ból dlawicowy
2 duszność
3 duże zmęczenie
4zawroty głowy , mroczki
5 NW
6 zblednięcie zimne poty
7 sinica
8 osłabienie
9 wzrost HR i RR powyżej wyznaczonych wartości
10 nieprawidłowa odp hemodynamiczna spadek ętna i RR
silny ból mięsni
11 wystąpienie zaburzeń rytmu serca lub zaburzeń przewodzenia p-k


Zalecenia aktywności fizycznej dla osób z chns
ćwiczenia
1 dynamiczne zwiększające wytrzymałość aerobową
2 oporowe zwiększające wytrzymałość siłową
3 zwiększające gibkość
4 relaksacyjne

W pierwszym okresie są to ćwiczenia zwiększające wytrzymałość aerobową
ćwiczenia oporowe po:
-2 tyg ćwiczeń wytrzymałościowych po PCI
-5 tyg uosób po zawale ( 3 tyg ćwiczeń wytrzymałościowych)
-8 tyg po CABG ( 3 tyg ćwiczeń wytrzymałościowych)

Ćwiczenia oporowe 10x po 10 ćwiczeń różnych grup mięśniowych krótkie odpoczynki między seriami
Dla osób z Chns minimalizuje się składową statyczna

Intensywność cwiczeń opisują:
rezerwa częstości rytmu serca.HRR= częstość rytmu szczytowa- częstość rytmu spoczynkowa

rezerwa pobierania tlenu VO2R= pobieranie tlenu szczytowe- pobieranie tlenu spoczynkowe

odczuwanie ciężkości subiektywne wg skali Borga
<10 pkt b mały
11-12- mały
12-13 umirkowany
14-16 duży
17-19 b duży
20 maksymalna

dla osób z Chns intensywność wysiłku wyznacza się indywidualnie na podstawie próby
wysiłkowej gdzie wyznaczamy szczytową częstość skurczów serca
Planowana intensywność ćwiczeń fizycznych mieści w granicach 40-70% rezerwy częstości rytmu serca.,
40-85% szczytowej częstości skurczów serca lub
40-70% szczytowego obciążenia dobrze tolerowanego przez organizm

Trening oporowy -obciążenie powinno stanowić 30-50% maksymalnego obciążenia jednokrotnego danej grupy mięśniowej

Trening wytrzymałościowy powinien trwać 20-60 min , 3-5 razy w tygodniu

ćwiczenia oporowe należy wykonywać 2-3 razy w tygodniu 3 serie po 10 powtórzęń

aktywność w POCHp
POCHP charakteryzuje się nieodwracalnym lub niecałkowicie odwracalnym skurczem oskrzeli.
Ograniczenie to zwykle postępuje i wiąże się z zapalna reakcją płuc na pyły lub gazy.
Główna przyczyna POCHP to papierosy

Ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych charakteryzują:
FEV1
i wskaźnik Tiffenau FEV1/FVC (natężona pojemność życiowa)
POCHP : w spirometrii po zażyciu leku rozszerzającego oskrzela wskaźnik Tiffenau poniżej 0,7

stopień 1 -FEV1>80%
stopień 2 FEV180-50% umiar
stopień 3 FEV! 30-50 cięż
stopień 4 FEV! <30% b cięż

ryzyko zaostrzeń
niskie<2 rok
wysokie >=2 rok

objawy
kaszel, duszność nasilona w wysiłku i infekcji, odpluwanie plwociny

POCHP A- niskie ryzyko , małe obj, st 1-2 zab wentylacyjnych
B niskie ryzyko, obj nasilone, st 1-2
C wysokie ryzyko ,niewielkie obj, st 3-4
D wysokie ryzyko , nasilone obj , st 3-4


DUsznośc jest związana z dynamicznym rozdęciem płuc
Zwiększa się wartość objętości zalegajacej w płucu po wykonaniu swobodnego wydechu FRC

Spada wartość pojemności wdechowej IC i objętości oddechowej

Postepowanie:
ograniczenie czynników ryzyka- papierosy
leczenie farmakologiczne stosowanie rehabilitacji , leczenie tlenrm i stosowanie rehabilitacji

Aktywność fizyczna jest zalecana u wszystkich chorych na POCHP
Program rehabilitacji powinien obejmować ćwiczenia fizyczne oraz edukację chorych

Leki zmniejszające dynamiczne rozdęcie - długo dziłajacy antycholinergiczny
np. tiotropium lub długo dzaiłający Beta mimetyk formoterol

Korzyści z treningu fizycznego i kinezyterapii
poprawa wydolności uk krążenia
zmniejszenie duszności przy wysiłku
wzrost rezerw wentylacyjnych
poprawa siły i gibkości

W paktyce do oceny tolerancji wysiłku oznacza się test 6 minutowego marszu -saturacja , RR, tętno zmeczenie borga

Aktywność fizyczna u chorego z POCHP powinna być zlecana indywidualnie i i modyfikowana na podstawie stanu klinicznego wysycenie krwi tlenem powinno być kontrolowane i wynosić >90%

Zalecenia dotyczące rehabilitacji:
co najmniej 20 sesji 20-30 min 3x w tygodniu co najmniej 2 nadzorowne
stopniowo zwiększać intensywnośc
trening interwłowy
trening dolnych i górnych kończyn
połączenie treningu wytrzymałościowego i oporowego
Astma a aktywność
Astama a aktywność fizyczna
Wpływ wysiłku na układ oddechowy
-wzrost pojemości życiowej płuc VC
-większa ruchomość klatki piersiowej i mięśni oddechowych
-zmniejsza się Czynnościowa pojemność zalegająca ((ang. Functional Residual Capacity; FRC) tj. ilość gazu oddechowego, która pozostaje w drogach oddechowych po zakończeniu spokojnego wydechu. Jest sumą zapasowej objętości wydechowej (ERV) i objętości zalegającej (RV).)
- zwiększa się natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa FEV1
-zwiększa się maksymalna dowolna wentylacja płuc do 180 l/min- 100l/min u zdrowych
-zwiększa się pojemność dyfuzyjna płuc oraz przepływ krwi przez szczytowe fragmenty płuc
U osób trenujących hyperwentylacja i duszność pojawia się przy większych obciążeniach.

Astama oskrzelowa- przewlekła zapalna choroba dróg oddechowych , przewlekłe zapalenie prowadzi do nadreaktywności oskrzeli i do nawracających epizodów kaszlu, duszności , ucisku w klatce piersiowej szczególnie w nocy lub nad ranem spowodowane zwężeniem dróg oddechowych , które jest zwykle odwracalne samoistnie lub pod wpływem leczenia.
Astma kontrolowana:
- objawy w ciągu dnia i konieczność zażywania leków doraźnych- objawy nocne max 2 w tyg
- objawy nocne-brak
- ograniczenie aktywności -brak
- FEV1 lub PEF - prawidłowe
Astma częściowo kontrolowana -1lub 2
-zaostrzenia w ciągu dnia>2 na tydzień
-konieczność pobierania doraźnych leków>2 na tydzień
objawy w ciągu nocy -tak
ograniczenie aktywności fizycznej -tak
obniżenie PEF lub FEV1 -tak <80% wartości należnej
Astma niekontrolowana -3 z powyższych

O astmie świadczy:
- dobowa zmienność PEF lub FEV1 >20%
-W teście spirometrycznym odwracalność obturacji po podaniu leku rozszerzającego oskrzela
np. salbutamol o >12%
Bez obturacji- wziewna próba z metacholiną-spadek FEV1 >20% świadczy o astmie

U pon80% chorych na astmę występuje duszność indukowana wysiłkiem fizycznym

U wielu sportowców reagujących na wysiłek skurczem oskrzeli na wysiłek nie stwierdza się cech astmy oskrzelowej w innej sytuacji (ok 10-20% reagujących skurczem na wysiłek sportowców)- powysiłkowy skurcz oskrzeli
W astmie zapalenie eozynofilowe a w powysiłkowym skurczu oskrzeli neutrofilowe
powysiłkowy skurcz oskrzeli najczęściej sporty zimowe-50-70%
Skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem pojawia się 5-15min po wysiłku
Objawy (kaszel , świszczący oddech, dyskomfort w klatce, duszność ) ustępują samoistnie po 30-45 min
u 50% osób wystepuje okres refrakcji i przystąpienie do ćwiczeń w ciągu godziny po wysiłkowym skurczu oskrzeli skurcz oskrzeli po wysiłku jest znacznie mniejszy

Skurcz oskrzeli wiąże się z inhalacją suchego i zimnego powietrza

metodą diagnostyczną z wyboru jet próba wysiłkowa na cykloergometrze rowerowyn lub bieżni
test:
75 % HR max
czas trwania 8 min
pomiar wentylacji przed wysiłkiem i po wysiłku w 5, 10, 20 30 min
Astma powysiłkowa jest zdiagnozowana gdy FEV! obniża się o 10% lub PEF o 20%
Nie przeprowadzać testu gdy FEV1<50% wartości należnej

Przy prawidłowym i skutecznym leczeniu astmy można uprawiać sport

Wpływ regularnej aktywności fizycznej
-wzrost maksymalnej zdolności do pobierania tlenu
-zmniejszenie reaktywności dróg oddechowych
-bardziej wydajne oddychanie
wzrost siły mięśniowej
- zmniejszenie zapotrzebowania na leki
- zmniejszenie zaostrzeń choroby

W treningu powinny przeważać ćwiczenia aerobowe uzupełnione ćwiczeniami poprawiającymi siłę i gibkość
Gdy FEV1 40-60% zaleca się treningi co najmniej 3x w tygodniu początkowo 30 min stopień ciężkości 11-13 pkt w skali Borga
Trening interwalowy , unikac zimnych i suchych pomieszczeń
ćwiczenia wstępne i wysiszające

właściwe leczenie lekami kontrolującymi w astmie zapobiega powysiłkowym skurczom oskrzeli
Leki: Glikokortykosteroidy wziewen
długo działające Beta 2 mimetyki
lub leki antyleukotrienowe
Jeżeli trzeba to
10-20 minut przed wysiłkiem krótko działający B mimetyk (salbutamol)
lub wysiłek wielogodzinny -długo działający Beta mimetyk - salmeterol , formoterol

Jeżeli powysiłkowy skurcz bez astmy to krótko działjący lub długo działjacy Beta mimetyk np. salbutamol lub formoterol przed wysiłkiem


wysiłek w wysokich temperaturach
nowe zdrowie i sportWysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze
Odrębnośći organizmu dziecka powodują ogólnie mniejszą niż u dorosłych tolerancję wysiłku w wysokiej temperaturze. W warunkach tych dzieci tracą z potem 350-500ml wody na godzinę, co przy długotrwałym wysiłku może prowadzić do odwodnienia.
Mogą wystąpić zaburzenia takie jak: mimowolne skurcze mięśniowe, wyczerpanie cieplne typu odwodnienia, utrata elektrolitów, omdlenie cieplne, udar cieplny.
Ryzyko wystąpienia tych zaburzeń należy brać pod uwagę w dyscyplinach sportu w których:
-zawody odbywają się przy dużym nasłonecznieniu i możliwości uzupełnienia płynów są ograniczone np. biegi , piłka nożna
- odzież utrudnia oddawanie ciepła np.szermierka
- zawodnicy kontrolują masę ciała przez ograniczenie spożycia płynów (zapasy , judo boks, ciężary)
Zapobieganie stresowi cieplnemu polega na:
-Podawanie odpowiedniej ilości płynów przed, w czasie i po zawodach.
-ograniczenie zawodów i intensywnych treningów w dni upalne
- Właściwej organizacji zawodów latem:
1 Temperatura Poniżej 19C-nie ma ryzyka udaru cieplnego
2 Temperatura 20-25C – zwiększone ryzyko udaru cieplnego-konieczne zapewnienie nieograniczonej ilości wody oraz zmniejszenie intensywności i czasu trwania wysiłku.
3 Temperatura powyżej 25C – duże ryzyko udaru cieplnego- konieczne ograniczenie intensywnych wysiłków, wprowadzenie obowiązkowych przerw na płyny.
Ogólne zasady uzupełniania płynów w czasie wysiłku fizycznego
1 Głównym napojem powinna być zwykła zimna woda
2 Unikać napojów: zawierających dużą ilość węglowodanów ( coca-cola, słodzone napoje chłodzące), zawierających kofeinę ( np. herbata , kawa ) gazowanych.
3 Zaleca się napoje zimne- szybciej wchłaniają się z żołądka
4 Zaleca się 1-2 szklanki wody 15 min przed wysiłkiem, ½ szklanki wody co 15 min w czasie wysiłku. 2 szklanki wody lub więcej po wysiłku.
Więcej informacji na www.zdrowieisport.dbv.pl
Biuletyn powstaje dzięki Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768
1% Twojego podatku może pomóc wielu chorym (www.fundacjazdrowiepubliczne.ubf.pl )
niedokrwistość u sportowców
zimaW rozpoznawaniu niedokrwistości za dolną granicę stężenia hemoglobiny i hematokrytu przymuje się następujące wartości

Dzieci 8-12 lat - Stężenie hemoglobiny we krwi poniżej 11.9 g/dl , a
Hematokrytu poniżej 35,4 %

Chłopcy 12-15 lat - stężenie hemoglobiny we krwi poniżej 12,5 g/dl, a
Hematokrytu poniżej 37,3 %

Chłopcy 15-18 lat - stężenie hemoglobiny we krwi poniżej 13,3 g/dl, a
Hematokrytu poniżej 39,7 %


Dziewczęta 12-15 lat - stężenie hemoglobiny we krwi poniżej 11,8 g/dl, a
Hematokrytu poniżej 35,7 %

Dziewczęta 15-18 lat - stężenie hemoglobiny we krwi poniżej 12,0 g/dl, a
Hematokrytu poniżej 35,9 %

Więcej informacji na www.zdrowieisport.dbv.pl
Biuletyn powstaje dzięki Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768
1% Twojego podatku może pomóc wielu chorym (www.fundacjazdrowiepubliczne.ubf.pl )
korzyści uprawiania sport
dyscyplinyKorzyści z uprawiania sportu
Uprawianie sportu wpływa korzystnie na:
1 Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży . Większa wydolność i sprawność fizyczna zwiększaja motywację do uprawiania sportu.
2 Stan zdrowia w dzieciństwie: zmniejszona częstość występowania zaburzeń układu ruchu
otyłości i infekcji układu oddechowego m.innymi przez usprawnienie mechanizmów termoregulacji)
3 Stan zdrowia w dalszych latach życia.
4 Sprzyja rozwojowi własnej tożsamości, poczucia własnej wartości, pewności siebie
6 Rozwija zaradność
7 Umożliwia doświadczanie sukcesów i porażek
8 Uczy współpracy i negocjacji z innymi
9 Mniejsza częstość występowania zachowań ryzykownych dla zdrowia. Młodzież uprawiająca sport rzadziej pali papierosy, pije alkohol i używa innych substancji psychoaktywnych niż rówieśnicy.

Zagrożenia w sporcie
1 Zbytnie obciążenie psychiczne
2 skutki nieprawidłowego kontrolowania masy ciała-zbytnie obniżanie masy ciała u dziewcząt i zajęcia kulturystyczne u chłopców.
3 zwiększone ryzyko urazów sportowych przy zbyt dużych obciążeniach fizycznych.

Kategorie wiekowe wskazane do rozpoczęcia określonego sportu:
Do 7 roku życia-sport w formie gier i zabaw ruchowych.
Powyżej 7 roku życia sporty kształtujące koordynację ruchu, nie przeciążające
Wybiórczo narządu ruchu.
Od 9 roku życia dyscypliny kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę
Od 11 roku życia dyscypliny kształtujące wytrzymałość i siłę
Od 14 roku życia wprowadzenie treningu wytrzymałościowego
Od 18 roku życia wprowadzenie statycznych ćwiczeń siłowych

Więcej informacji na www.zdrowieisport.dbv.pl
Biuletyn powstaje dzięki Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768
1% Twojego podatku może pomóc wielu chorym (www.fundacjazdrowiepubliczne.ubf.pl )
rozwój sportowy dzieci i młodzieży
zimaRozwój dzieci i młodzieży a uprawianie sportu
Młodszy wiek szkolny ( 7-11 rok życia)- najwolniejsze w całym dzieciństwie tempo wzrastania , roczne przyrosty wysokości ciała wynoszą ok. 5cm, masy ciała 3-3,5 kg. Maleją przyrosty obwodu głowy i pod koniec tego okresu mózg osiąga swe ostateczne rozmiary. Jest to okres szczególnie korzystny w rozwoju motorycznym. Dziecko cechuje zdolność do opanowywania nowych specyficznych i wielostronnych umiejętności ruchowych, zainteresowanie ruchem i potrzeba tego ruchu. Zwiększa się zdolność do koncentracji uwagi i precyzji ruchów. Zdolność do wysiłków stopniowo zwiększa się. Jest to okres szczególnie korzystny dla rozwijania umiejętności sportowych. Okres ten cechuje intensywny rozwój procesów poznawczych wrażeń , spostrzegawczości , uwagi.
Okres dojrzewania płciowego ( między 12-15 rokiem życia). Okres ten cechuje : intensywne tempo wzrastania, rozwój drugo i trzeciorzędowych cech płciowych, gwałtowne zmiany emocjonalne. Jest to przyspieszone tempo wzrastania. Pierwsza dostrzegalna zmiana to zwiększanie się długości stóp.
Zmiany w budowie i proporcjach ciała , wydłużenie kończyn, zmiany środka ciężkości, szybszy wzrost kości na długość niż rozwój układu mięśniowego, stwarzają niekorzystne warunki biomechaniczne dla układu ruchu. Występuje zanik harmonii i płynności ruchów, niezgrabność i obszerność ruchów. Nowym zjawiskiem jest ociężałość ruchowa , a u niektórych dziewcząt nawet tzw. lenistwo ruchowe. Zmniejsza się także zdolność do uczenia się nowych ruchów.
U chłopców początek skoku pokwitaniowego przypada przeciętnie w wieku 12,3 lat a szczyt 14 lat. Największy roczny przyrost to ok. 10cm , a masy ciała ok. 9 kg.
U dziewcząt skok pokwitaniowy rozpoczyna się ok. 10 roku życia ze szczytem ok. 12 roku życia. Roczny przyrost w okresie szczytu to ok. 7 cm.
W okresie skoku pokwitaniowego, w wyniku szybszego wzrostu kości niż mięśni i ścięgien zmniejsza się gibkość , co może mieć znaczenie w gimnastyce. Zwiększone obciążenie połączenia rzepkowo- udowego często powoduje bóle w tej okolicy.
Do charakterystycznych cech tego rozwoju należą: kształtowanie się własnej tożsamości, potrzeba autonomii , niezależność, rozwój zainteresowań , twórczości, wyobraźni i fantazji, wzmożona wrażliwość i chwiejność emocjonalna, intensywne przeżywanie krańcowych nastrojów, tendencja do krytycyzmu, potrzeba przynależności do grupy.
Okres młodzieńczy ( 15-20 rok życia) . Po osiągnięciu ostatecznej wysokości ciała u dziewcząt nadal utrzymuje się tendencja do zwiększania ilości tkanki tłuszczowej i masy ciała, sylwetka staje się kobieca. U chłopców utrzymują się nadal przyrosty wysokości ciała. Zwiększa się masa ciała, głównie przez przyrost masy mięsni.
U dziewcząt w tej fazie życia kończy się rozwój motoryczny, pod wpływem treningów może zwiększać się siła i wydolność aerobowa. U dziewcząt nie uprawiających sporu może dojść do obniżenia sprawności fizycznej. U chłopców trwa nadal proces rozwoju cech motorycznych, zwłaszcza siły i szybkości oraz wydolności aerobowej, choć ich przyrosty są znacznie mniejsze niż w okresie pokwitania. W wieku młodzieńczym następuje ogólne uspokojenie emocjonalne i stabilizacja uczuć. Postępuje proces uniezależniania się od rodziców, kształtuje się tożsamość emocjonalna, potrzeba intymności.
Więcej informacji na www.zdrowieisport.dbv.pl
Biuletyn powstaje dzięki Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768
1% Twojego podatku może pomóc wielu chorym.www.fundacjazdrowiepubliczne.ubf.pl
Strona 1 z 2 1 2 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie